Rechtbank Gelderland, 05-08-2014 / AWB-13_5937, 13_5942


ECLIECLI:NL:RBGEL:2014:4878
Datum05-08-2014
InhoudsindicatieArtikel 3.40 juncto 3.45, lid 1, aanhef en onderdeel d, Wet IB 2001. Artikel 3.34 Wet IB 2001 juncto artikel 7 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001. Toepassing van Hoge Raad 26 juni 1963, nr. 15039, ECLI:NL:HR:1963:AY4655. Eiser drijft met zijn echtgenote in de vorm van een v.o.f. een onderneming, te weten een gezinsvervangend tehuis waar ernstig verstandelijk beperkte jongeren die niet meer thuis kunnen wonen door hen worden opgevangen en 24 uur per dag worden behandeld. Een extensieve uitlegging van HR 26 juni 1963 naar de huidige maatschappelijke maatstaven leidt ertoe dat ook met de door eiser gekozen alternatieve woonvorm voor ernstig verstandelijk beperkten, te weten in een huiselijke setting, nog immer sprake kan zijn van een behandeling in overwegende mate gericht op de verpleging van bewoners. Eiser heeft met hetgeen hij heeft gesteld omtrent de wijze van behandeling van de bewoners voorts ook aannemelijk gemaakt dat dit het geval is. Gelet hierop en mede gezien de inrichting en aldus bestemming van het pand bestaat derhalve recht op toepassing van investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 05-08-2014 (met noot)
J.S. van Daal
NTFR 2014/2303
Investeringsaftrek en willekeurige afschrijving voor gezinsvervangend tehuis.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3203 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3203 ★★