Rechtbank Gelderland, 11-02-2014 / AWB-13_691


ECLIECLI:NL:RBGEL:2014:758
Datum11-02-2014
InhoudsindicatieWet WOZ. Huurwaardekapitalisatiemethode, huurdersinvesteringen. Bij de bepaling van de waarde van het casino moeten de door de huurder aangebrachte bouwkundige voorzieningen mede in aanmerking worden genomen, omdat deze door natrekking eigendom van eiseres zijn geworden. Dat de huurder contractueel verplicht is de onroerende zaak bij beëindiging van het huurcontract weer casco op te leveren maakt dit niet anders. Waarde aannemelijk gemaakt, maar beroep desondanks gegrond, omdat ten onrechte één van de twee entrees aan het casino is toegerekend, terwijl aannemelijk is dat deze in gebruik is bij meerdere rechthebbenden. Niet in geschil dat dat geen invloed heeft op de waardevaststelling.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 11-02-2014 (met noot)
B.S. Kats
NTFR 2014/1046
Bij bepaling WOZ-waarde casino moeten door huurder aangebrachte bouwkundige voorzieningen mede in aanmerking worden genomen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP1375 ★★★★★