Rechtbank Gelderland, 14-04-2015 / AWB - 11 _ 416, 12_539, 13_584 en 14_1004


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:2440
Datum14-04-2015
InhoudsindicatieAfvalstoffenheffing. Opbrengstlimiet. Berekening redelijke termijn. De rechtbank oordeelt dat de gronden van eiser niet kunnen leiden tot het oordeel dat de opbrengstlimiet is overschreden. Ook de omstandigheid dat de daadwerkelijk gemaakte kosten jaarlijks steeds lager liggen dan de geraamde kosten, maakt de ramingen in dit geval nog niet onredelijk. Beroep ongegrond.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 14-04-2015 (met noot)
M.A. Toepoel
JAF 2015/516
Afvalstoffenheffing, Opbrengstlimiet, Artikel 15.33 Wet milieubeheer, Algemene reserves, Berekening redelijke termijn, Artikel 6 EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI1968 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:777 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:780 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1192 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1193 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6032 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA0383 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BO4350
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3641