Rechtbank Gelderland, 12-11-2015 / AWB - 14 _ 2137


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:7002
Datum12-11-2015
InhoudsindicatieOndanks dat de rechtbank vast stelt dat de relatie tussen werkneemster en de werkgever wordt beheerst door het burgerlijke recht en het bestreden besluit in zoverre geen rechtsplichten voor de werkgever schept, leidt de rechtbank uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) van 21 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1757, af dat de werkgever naast (categoraal) belanghebbende ook procesbelang ter zake heeft. Het UWV stelt ten onrechte dat werkneemster nieuw werk heeft bedongen, op grond waarvan een loondoorbetalingsplicht van 104 weken bestaat.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8134 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1757 ★★★