Rechtbank Gelderland, 08-12-2015 / AWB - 14 _ 3744 usp


ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:7530
Datum08-12-2015
InhoudsindicatieIB. 2008. Eiser doet aangifte van een verlies uit onderneming. De inspecteur stelt het verlies dienovereenkomstig vast. In bezwaar verstrekt eiser een nieuwe winst- en verliesrekening en bepleit hij een groter verlies. De rechtbank acht het hogere verlies niet aannemelijk gemaakt omdat eiser verschillende opgaven heeft gedaan van de door hem gerealiseerde omzet en geen verklaring heeft kunnen geven voor de in de herziene winst- en verliesrekening opgenomen post verkoopkosten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1352 ★★★★★