Rechtbank Gelderland, 21-07-2016 / AWB - 15 _ 4756


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:3986
Meer over deze zaak:
Datum21-07-2016
InhoudsindicatieHerinvesteringsreserve Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij in 2008 onafgebroken een herinvesteringsvoornemen had waardoor de ultimo 2007 gevormde HIR vrij dient te vallen in de belastbare winst. Ook heeft eiseres op balansdatum 2008, 2009 en 2010 geen voldoende concreet herinvesteringsvoornemen aannemelijk gemaakt. Dat eiseres tot een groep van vennootschappen behoort die zich bezighoudt met de aan- en verkoop en exploitatie van onroerende zaken is niet voldoende. Er zijn geen bijkomende omstandigheden aannemelijk geworden dat bij realisatie van een investeringsvoornemen binnen de groep de investering door eiseres zal worden verwezenlijkt. Ook de ingebrachte notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn te weinig concreet. De dotaties over die jaren zijn terecht door verweerder tot de belastbare winst gerekend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2890 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX6705 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:195 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3457