Rechtbank Gelderland, 03-11-2016 / AWB - 16 _ 42


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:5837
Datum03-11-2016
InhoudsindicatieRecht van successie. De in artikel 66, derde lid, van de Successiewet 1956 neergelegde onbeperkte navorderingsbevoegdheid voor in het buitenland aangehouden bestanddelen is niet van toepassing op een nalatenschap waarvoor de navorderingsbevoegdheid al was vervallen op 1 januari 2012. Beroep gegrond.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 03-11-2016
RN 2017/9
Erfbelasting. Volgt uit art. 66 lid 3 SW een in de tijd onbeperkte navorderingsbevoegdheid?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:4208 ★★