Rechtbank Gelderland, 08-11-2016 / AWB - 15 _ 4854


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:5867
Datum08-11-2016
InhoudsindicatieAansprakelijkstelling directeur voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loonheffingen en omzetbelasting van commanditaire vennootschap. De aansprakelijkstelling dient te worden verminderd met de ambtshalve vermindering van de naheffingsaanslag omzetbelasting. De inspecteur heeft de door de adviseur van eiser samengestelde jaarrekening als uitgangspunt gehanteerd, maar niet gemotiveerd waarom hij de daarin opgenomen omzet heeft verhoogd. Verweerder heeft dit ook niet gemotiveerd. Het bedrag waarvoor eiser aansprakelijk is gesteld dient om die reden verder te worden verminderd.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 08-11-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2017/8.21
Terechte aansprakelijkstelling van bestuurder van limited die commanditair vennoot was van cv
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA9380 ★★★★