Rechtbank Gelderland, 14-01-2016 / AWB - 14 _ 4832, 14_4834 en 14_4839


ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:76
Datum14-01-2016
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. Voorkoming dubbele belasting. Brunei. Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van een nieuw feit met betrekking tot het jaar 2008. In de aangifte heeft eiser 'XXX' geselecteerd en het adres van zijn werkgever in Brunei vermeld. Van verweerder mag worden verwacht dat hij over een basiskennis beschikt van belastingstelsels van landen waarvan bekend is dat daar regelmatig Nederlands belastingplichtigen werken. Door zich niet te vergewissen van de juistheid van de geclaimde aftrek en geen nader onderzoek naar het Bruneise belastingstelsel te doen, heeft verweerder een ambtelijk verzuim begaan. De navorderingsaanslag IB/PVV 2008 wordt vernietigd. Ten aanzien van de aanslag IB/PVV 2009 oordeelt dat de rechtbank dat uit de Bruneise belastingwetgeving duidelijk volgt dat het door natuurlijke personen genoten loon is vrijgesteld van belastingheffing, zodat eiser ten onrechte voorkoming van dubbele belasting heeft geclaimd. Het beroep is ongegrond.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 14-01-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2016/21.3
Ontbreken basiskennis buitenlands belastingstelsel komt voor rekening van inspecteur. Ambtelijk verzuim. Geen nieuw feit voor navordering aanwezig
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2890 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP9662 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1995:AA3176 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BM9219
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AA1724