Rechtbank Gelderland, 01-03-2017 / 5244223 CV EXPL 16-4412


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1248
Datum01-03-2017
Inhoudsindicatieverplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds, bewust niet afgedragen premie voor één werknemer, bestuurdersaansprakelijkheid?
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 01-03-2017
TAP 2017, sign. 157
Het (bewust) niet nakomen van de wettelijke verplichting tot afdracht van pensioenpremies
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:543