Rechtbank Gelderland, 24-05-2017 / 306371


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:3001
Datum24-05-2017
InhoudsindicatieCurator spreekt (indirect) bestuurders aan wegens onrechtmatig handelen en vordert afdracht van een modelrecht en 18.000,- voor de volstorting van aandelen. Vorderingen op grond van 6:162, 2:9 en 2:248 BW afgewezen. Geen causaal verband tussen het tijdelijk onttrekken van actief en het uiteindelijke faillissement. Modelrecht behoort toe aan de ontwerper van het model, niet tot de failliete vennootschap. Door zogenaamd kasrondje geen sprake geweest van volstorting van aandelen. Vordering tot volstorting aandelen niet verjaard, deels toegewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★