Rechtbank Gelderland, 19-07-2017 / 321706


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4157
Datum19-07-2017
InhoudsindicatieKort geding. Vordering tot nakoming van een overeenkomst inzake afvalverwerking. Eiseres beroept zich op haar recht de overeenkomst te verlengen. Uitleg. Gerechtvaardigde belangen wederpartij. Gebod aan gedaagde om haar verplichtingen uit de overeenkomst onverkort na te leven tot en met de periode van de verlenging.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★