Rechtbank Gelderland, 31-08-2017 / AWB - 17 _ 879


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4520
Datum31-08-2017
InhoudsindicatieArt. 7 Kostenwet invordering rijksbelastingen, art. 4:17 Awb. Aanmaningskosten en kosten dwangbevel ter zake van navorderingsaanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Dwangsom. Regeling dwangsommen is ook op deze situatie van toepassing. De brieven van eiser voldoen aan de vereisten voor ingebrekestellingen. Er is sprake van zodanige samenhang dat slechts eenmaal een dwangsom verschuldigd is. Geen grond voor integrale proceskostenvergoeding. Wel een hogere wegingsfactor dan verweerder heeft gehanteerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2293 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:1870 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1352 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:485 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1121 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2067 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8058 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1441
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4026
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6176