Rechtbank Gelderland, 21-09-2017 / AWB - 17 _ 942


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4880
Datum21-09-2017
InhoudsindicatieInformatiebeschikking. Art. 6:2 Awb. Verweerder heeft de brief van eiser van 10 februari 2016 ten onrechte niet aangemerkt als bezwaarschrift. Tegen mededeling verweerder staat beroep open. Gelet op het feit dat eiser al vr de mededeling uitdrukkelijk het standpunt had ingenomen dat sprake was van een bezwaarschrift heeft verweerder dermate onzorgvuldig gehandeld dat vergoeding werkelijke proceskosten wordt toegewezen.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 21-09-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2018/3.5
Integrale proceskostenvergoeding omdat inspecteur niet onderkent dat reactie een bezwaarschrift is
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA9380 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1612 ★★★