Rechtbank Gelderland, 07-11-2017 / 326456


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5865
Datum07-11-2017
Inhoudsindicatieontruiming van een executoriaal verkocht pand na goedkeuring voorzieningenrechter van onderhandse verkoopovereenkomst
Recht.nl artikelExecutoriale verkoop van een pand en ontruiming van oorspronkelijke eigenaren (04-06-2018)
In geval van hypotheekachterstand is de hypotheekverstrekker gerechtigd om de onroerende zaak executoriaal te verkopen. Stel dat de oorspronkelijk eigenaar ondanks de executieverkoop besluit om te blijven zitten, mag hij dan ontruimd worden?
> Executoriale verkoop van een pand en ontruiming van oorspronkelijke eigenaren (Hein Hoogendoorn, AMSadvocaten.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 07-11-2017
NJF 2018/7a
Ontruiming executoriaal onderhands verkocht pand na goedkeuring voorzieningenrechter.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 07-11-2017 (met noot)
A. Steneker
JOR 2018/76
Beslag- en executierecht, Goedkeuring voorzieningenrechter voor onderhandse verkoop ex art. 3:268 lid 2 BW houdt geen titel tot ontruiming in.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 07-11-2017
FIP 2018, sign. 230
Goedkeuring voorzieningenrechter voor onderhandse verkoop houdt geen titel tot ontruiming in.