Rechtbank Gelderland, 12-09-2018 / AWB - 17 _ 1214


ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:3927
Meer over deze zaak:
Datum12-09-2018
InhoudsindicatieIB/PVV 2013. Rijnvarende. Premie volksverzekeringen. De SVB heeft een A1-verklaring afgegeven. Deze is ingetrokken en vervangen door een nieuwe verklaring. Deze verklaring is nog niet onherroepelijk. De rechtbank ziet met partijen geen aanleiding de antwoorden van de Hoge Raad op de prejudiciŽle vragen van Hof s Hertogenbosch af te wachten. De rechtbank acht zich gebonden aan de A1-verklaring. De algemene bestuursrechter is bevoegd de juistheid daarvan te toetsen. De belastingrechter dient hierover geen eigen oordeel te geven. Voor zover de verklaring wordt herroepen, zal de inspecteur de premies terugbetalen dan wel verrekenen. Wachten op de uitkomst van de bestuursrechtelijke procedure is daarom niet nodig en niet wenselijk. Geen sprake van willekeur of onzorgvuldig handelen door de inspecteur. Gelet op de inhoud van de A1-verklaring is eiser premieplichtig. Beroep ongegrond, wel vergoeding immateriŽle schade vanwege overschrijding redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:660 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839