Rechtbank Gelderland, 16-11-2018 / AWB - 18 _ 212


ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:4949
Datum16-11-2018
InhoudsindicatieRe-integratie werknemer in het bedrijf van werkgever. WIA-uitkering komt (deels) niet tot uitbetaling vanwege loondoorbetalingsverplichting werkgever op grond van artikel 61 van de WIA. Relatief beperkte aanpassing van de werkzaamheden, zonder dat een wezenlijke verandering van taken heeft plaatsgevonden en zonder dat er sprake was van een gewijzigde beloning of arbeidsduur is geen wijziging van de bedongen arbeid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1757 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:58 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:286