Rechtbank Gelderland, 09-02-2018 / AWB - 17 _ 4215


ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:580
Datum09-02-2018
InhoudsindicatiePw. Verweerder heeft aan eiser een maatregel opgelegd van 50 procent gedurende één maand, omdat eiser niet zou hebben meegewerkt aan de totstandkoming van een plan van aanpak, nu hij niet is verschenen op een ABC-meting, hij per e-mail correspondeerde, hij liever niet wilde solliciteren op een vacature in de groenvoorziening en hij niet is verschenen bij het vacaturecafé en is weggelopen uit een gesprek en heeft gezegd dat hij geen stap meer zet bij het WerkBedrijf. De rechtbank beoordeelt elk van deze feiten afzonderlijk en beschouwt deze geen van alle als een voldoende onderbouwing van de aan eiser verweten maatregelwaardige gedraging. Ook gezamenlijk beschouwd acht de rechtbank het maatregelwaardige gedrag onvoldoende onderbouwd. Beroep gegrond, vernietiging van het bestreden besluit en herroeping van het primaire besluit.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1659 ★★