Rechtbank Gelderland, 10-01-2019 / ARN-18_362


ECLIECLI:NL:RBGEL:2019:63
Datum10-01-2019
InhoudsindicatieInformatiebeschikking. Detailgegevens vallen onder de in artikel 52, eerste lid, van de AWR opgenomen bewaarplicht. Papieren kassarollen (voor zover aanwezig) lenen zich niet voor een goede en efficiŽnte controle door de Belastingdienst. Niet voldaan aan administratie- en bewaarplicht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1740 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1993 ★★