Rechtbank Groningen, 19-12-2012 / 123303 - HA ZA 10-1067


ECLIECLI:NL:RBGRO:2012:BY7934
Datum19-12-2012
InhoudsindicatieGeen matiging op grond van de aangegeven omstandigheden van de bedongen boete ex artikel 6:94 BW. Het is niet, althans nog niet aannemelijk dat de omvang van de totale schade hoger is dan de gevorderde boete. De eisende partij dient zich daarover uit te laten. De bestuurders zijn in dit geval aansprakelijk op grond van artikel 2:203, lid 3 BW, nu zij wisten dan wel redelijkerwijs konden weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet kon nakomen en de bestuurders voorts een persoonlijk verwijt gemaakt kan worden. De bestuurders hebben in casu een aanvankelijk opgenomen financieringsvoorbehoud laten vervallen, terwijl zij wisten dat de financiering nog niet rond was.
Recht.nl artikelBestuurders aansprakelijk vanwege het laten vervallen van financieringsvoorbehoud (29-01-2013)
Bij de aanschaf van een pand laten bestuurders van een onderneming een financieringsvoorbehoud vervallen, terwijl zij weten dat de financiering nog niet rond is. De bestuurders zijn in dit geval aansprakelijk op grond van artikel 2:203 lid 3 BW, nu zij konden weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet kon nakomen.
> Rechtbank oordeelt bestuurders aansprakelijk vanwege het laten vervallen van financieringsvoorbehoud (Thöenes Van der Hoeff & Lichtenveldt)
> Rb Groningen 19-12-2012, nr 123303-HA ZA 10-1067 (Via Juridica)
TijdschriftartikelRechtbank Groningen, 19-12-2012, 123303/HA ZA 10-1067
NJF 2013, 70
Koopovereenkomst onroerende zaak. Boetebeding. Geen matiging. Hoofdelijke verbondenheid Holding en bestuurder?
TijdschriftartikelRechtbank Groningen, 19-12-2012, 123303/HA ZA 10-1067
RO 2013, 27
Bestuurdersaansprakelijkheid.
Wat is de beoordelingsmaatstaf van art. 2:203 lid 3 BW bij aansprakelijkstelling van een (indirect) bestuurder?
TijdschriftartikelRechtbank Groningen, 19-12-2012, 123303/HA ZA 10-1067 (met noot)
E.J. Bleeker
«JIN» 2013/72
BV i.o, Niet-nakoming bekrachtigde rechtshandeling, Aansprakelijkheid van bestuurders, Beklamel-norm, Onrechtmatige daad, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt
TijdschriftartikelRechtbank Groningen, 19-12-2012, 123303/HA ZA 10-1067
JONDR 2013, 432
Bestuurdersaansprakelijkheid.
Wat is de beoordelingsmaatstaf van art. 2:203 lid 3 BW bij aansprakelijkheidstelling van een (indirect) bestuurder?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW4986 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW2950
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2007:BA3251