Rechtbank Haarlem, 01-03-2007 / 06-10622


ECLIECLI:NL:RBHAA:2007:BA5709
Datum01-03-2007
InhoudsindicatieOnrechtmatig besluit inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Zuiver schadebesluit . Het uwv heeft eiser een schadevergoeding verstrekt voor de kosten in bezwaar (artikel 7:15 Awb is niet van toepassing gelet op de datum van het primaire besluit). Het verzoek om vergoeding van overige kosten (imagoschade, inkomensderving, kosten werkzaamheden van eiser zelf) heeft het uwv afgewezen. De rechtbank overweegt dat de door eiser gestelde schadeveroorzakende gebeurtenissen (aanhouding, hechtenis, ontbinding arbeidsovereenkomst) niet kunnen worden toegerekend aan het onrechtmatige besluit.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AE2442 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC7713
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT6004
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC7713