Rechtbank Haarlem, 26-09-2012 / 15/660318-10


ECLIECLI:NL:RBHAA:2012:BY1629
Datum26-09-2012
InhoudsindicatiePromis; ontnemingsprocedure wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij. Alles overwegende schat de rechtbank het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel op een totaalbedrag van 43.682,89. Er zijn verder geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die naar het oordeel van de rechtbank aanleiding geven voormeld bedrag te matigen. Ook in de overschrijding van de redelijke termijn ziet de rechtbank geen aanleiding voormeld bedrag te matigen, nu de hoofdzaak gelijktijdig is behandeld en in de hoofdzaak reeds rekening is gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn (vgl. HR 19 juni 2008, LJN BD2578). De rechtbank zal op grond van het vorenoverwogene en gelet op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht bepalen dat veroordeelde ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel het hierna te noemen bedrag aan de Staat dient te betalen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ3305 ★★