Rechtbank Limburg, 21-04-2016 / AWB - 14 _ 3536u


ECLIECLI:NL:RBLIM:2016:3407
Datum21-04-2016
InhoudsindicatieArtikel 98, eerste lid, aanhef en onder f, van het ARAR. Verweerder was bevoegd eiser ontslag te verlenen op grond dat hij ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Verweerder heeft van die bevoegdheid geen onredelijk gebruik gemaakt. Dat niet verweerder, maar eiser zelf, op eigen initiatief, een passende functie heeft gevonden en hierdoor duurzaam is gere-integreerd in arbeid die aansluit bij de benutbare mogelijkheden, maakt dit niet anders. De rechtbank acht het niet onredelijk dat verweerder geen schadevergoeding heeft toegekend dan wel anderszins van de in artikel 69 van het ARAR gegeven bevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1936 ★★★