Rechtbank Limburg, 13-12-2017 / 5998130/CV 17-4383


ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:12159
Datum13-12-2017
InhoudsindicatieMag een werkgever wijzigingen in het arbeidsvoorwaarden reglement aanbrengen na overleg en akkoord met de ondernemingsraad? Ja. Het arbeidsvoorwaardenreglement maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst, terwijl de individuele arbeidsovereenkomst een zogenoemd incorporatiebeding bevat, dat inhoudt dat bestaande en toekomstige afspraken tussen ondernemer en ondernemingsraad doorwerken in de arbeidsovereenkomst.
Recht.nl artikelWijziging arbeidsvoorwaarde door werkgever en OR (12-01-2018)
De kantonrechter van de Rechtbank Limburg oordeelde dat een werknemer gebonden is aan een voor hem nadelige wijziging van een primaire (collectieve) arbeidsvoorwaarde die de werkgever overeengekomen was met de ondernemingsraad. Hoe zit het ook alweer met de wijziging van arbeidsvoorwaarden en de rol van de OR hierbij?
> Wijziging van de arbeidsvoorwaarden: werknemer gebonden aan afspraken tussen werkgever en ondernemingsraad (Raisa Ramaker, Banning.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 13-12-2017 (met noot)
I. Zaal
TRA 2018/31
Mag een werkgever wijzigingen in het arbeidsvoorwaarden reglement aanbrengen na overleg en akkoord met de ondernemingsraad?
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 13-12-2017
AR 2017/1522
In dit geval bevat de individuele arbeidsovereenkomst een zogenoemd incorporatiebeding, dat inhoudt dat bestaande en toekomstige afspraken tussen ondernemer en ondernemingsraad doorwerken in de arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor wijzigingen ten aanzien van de primaire arbeidsvoorwaarden.
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 13-12-2017 (met noot)
M. Milbou
RvM 2018, afl. 1-2, p. 19
Werknemer gebonden aan wijziging arbeidsvoorwaardenreglement