Rechtbank Limburg, 03-10-2017 / AWB - 16 _ 1057


ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:9547
Datum03-10-2017
InhoudsindicatieAW. Tenuitvoerlegging strafontslag c.q. ontslag wegens duurzaam verstoorde verhoudingen. De rechtbank is van oordeel dat eiser zich niet (opnieuw) schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Er is wel sprake van een verstoorde arbeidsverhouding, waarin partijen een gelijk aandeel hebben gehad. (samenhang met AWB 16/1116 WW).
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:137 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ8633 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4818