Rechtbank Limburg, 30-04-2018 / AWB - 17 _ 1336


ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:4079
Datum30-04-2018
InhoudsindicatieVerzoek om vaststelling aansprakelijkheidsstelling werkgever. Eiseres heeft melding gedaan van onder meer seksuele intimidatie door twee leidinggevenden. Deze leidinggevenden zijn onmiddellijk op non-actief gesteld. Eiseres stelt het handelen van deze personen heeft geleid tot PTSS. De rechtbank is van oordeel dat verweerder het verzoek van eiseres terecht heeft afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat, als de gedragingen die verweerder als plichtsverzuim heeft aangemerkt in onderling verband worden beschouwd, sprake is van een werksituatie die als zeer ongewenst moet worden gekwalificeerd. Hoewel het niet ongebruikelijk zal zijn dat de omgangsvormen op een uitvoerende afdeling, zoals de afdeling waar eiseres werkzaam was, losser zijn, gaan de gedragingen die verweerder als plichtsverzuim heeft aangemerkt verder. Het feit dat deze gedragingen zich hebben voorgedaan, dit is althans in deze procedure niet in geschil tussen partijen, is echter onvoldoende om te bepalen dat verweerder aansprakelijk is voor de schade, die eiseres stelt te hebben geleden. Er moet immers ook worden beoordeeld of verweerder aan de op hem rustende zorgplicht heeft voldaan. De rechtbank is van oordeel dat hieraan is voldaan. Het beroep is ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:AZ8837 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:930 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4048 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2809 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1252 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1530
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2668
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT3823