Rechtbank Midden-Nederland, 24-01-2014 / AWB-13_866


ECLIECLI:NL:RBMNE:2014:293
Meer over deze zaak:
Datum24-01-2014
InhoudsindicatieWet woz, niet-woning, huurwaardekapitalisatiemethode. Verweerder heeft de voor de waardering gebruikte huurgegevens niet vermeld in de uitspraak op bezwaar en de daaraan ten grondslag liggende stukken. Hij beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht, omdat het concurrentiegevoelige informatie betreft. De rechtbank is van oordeel dat de geheimhoudingsplicht niet zover strekt dat verweerder aan eiseres als belanghebbende de mogelijkheid mag ontnemen om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de waardering van het object tot stand is gekomen. De rechtbank vindt voor haar oordeel steun in de Memorie van Toelichting bij artikel 40 van de Wet woz. De uitspraak op bezwaar is onvoldoende gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★