Rechtbank Midden-Nederland, 31-05-2016 / UTR 15/5831


ECLIECLI:NL:RBMNE:2016:3057
Datum31-05-2016
InhoudsindicatieBijstand, gehuwd, duurzaam gescheiden leven, Artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, Pw. Samenvatting: Uit de rechtspraak volgt dat bij gehuwden de status van gehuwd zijn leidend is, tenzij het tegendeel ondubbelzinnig uit de feiten en omstandigheden blijkt. De rechtbank is van oordeel dat uit de feiten en omstandigheden niet ondubbelzinnig volgt dat in het geval van eiser sprake is van duurzaam gescheiden leven. Eiser heeft als reden voor de aanwezigheid van zijn echtgenote bij hem gegeven dat zij hem (medisch) verzorgt, wat als een zakelijke overeenkomst moet worden en niet is ingegeven door liefde. Deze beroepsgrond kan eiser niet baten. De omstandigheden die tot een bepaalde leefvorm hebben geleid, de motieven van betrokkenen en de aard van hun onderlinge relatie zijn niet van belang. Eiser heeft bovendien verklaard dat hij wilde trouwen omdat hij nog nooit eerder getrouwd is geweest en hij er zijn moeder een plezier mee deed. Voor een zakelijke overeenkomst ziet de rechtbank dan ook geen aanknopingspunten. Eiser kan dan ook niet als ongehuwd worden aangemerkt en was geen zelfstandig subject van bijstand. Verweerder hoefde niet ambtshalve te beoordelen of eiser en zijn echtgenote in aanvulling op haar Wia-uitkering aanspraak konden maken op (aanvullende) bijstand naar de norm voor gehuwden nu een daartoe strekkende aanvraag niet voorlag. Beroep ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW8122 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3487 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1796