Rechtbank Midden-Nederland, 15-12-2016 / UTR 16/5141


ECLIECLI:NL:RBMNE:2016:6795
Datum15-12-2016
InhoudsindicatieHet vermelden van ziekte- of aanwezigheidspercentage door de werkgever in verband met arbeidsinschakeling bij ziekmelding van de werknemer is in strijd met artikel 16 van de Wet op de bescherming persoonsgegevens indien er geen bedrijfsarts aan te pas is gekomen.
Recht.nl artikelDwangsom en boete bij verwerken gezondheidsgegevens van werknemers (07-04-2017)
Voor 2017 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangekondigd om de focus onder meer te leggen op de naleving van het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Hiertoe behoren onder meer de gezondheidsgegevens van werknemers. Een zorginstelling die niet alleen ziekmeldingen registreerde, maar ook de aard en oorzaak van de ziekte, kreeg een dwangsombesluit opgelegd.
> Dwangsom en boete dreigt bij verwerken gezondheidsgegevens van werknemers (Marjolein Gobes, Van Diepen Van der Kroef)
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 15-12-2016 (met noot)
C.M. Jakimowicz
JAR 2017/49
Het vastleggen van de mate van arbeidsongeschiktheid zonder dat bedrijfsarts is geraadpleegd is een verboden verwerking van gezondheidsgegevens
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 15-12-2016 (met noot)
R.A. Heida
USZ 2017/73
Ziektepercentage, Beschikbaarheidspercentage, Gezondheidsgegevens, Tussenkomst bedrijfsarts.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 15-12-2016
JBP 2016/113
Het vermelden van ziekte- of aanwezigheidspercentage bij ziekmelding van een werknemer door de werkgever mag niet zonder tussenkomst van een bedrijfsarts