Rechtbank Midden-Nederland, 10-02-2017 / 16/659168-16


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1797
Meer over deze zaak:
Datum10-02-2017
InhoudsindicatieVrijspraak. Ter ondersteuning van de aangiftes wordt verwezen naar in het dossier opgenomen sms-gesprekken en een door de politie meegeluisterd telefoongesprek tussen verdachte en aangever. Rechtbank is van oordeel dat de inhoud van deze berichten en het telefoongesprek evenwel ook (kunnen) passen bij de door verdachte afgelegde verklaring, dat aangevers hem nog geld verschuldigd waren en hij op de betaling daarvan aandrong. Beide aangiftes vinden geen verdere ondersteuning in een andere objectieve bron. Daarom is de rechtbank op grond van het bewijs niet tot de overtuiging gekomen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de hem ten laste gelegde feiten.