Rechtbank Midden-Nederland, 25-09-2017 / UTR16/4702-T en UTR 16/4674-T


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4904
Meer over deze zaak:
Datum25-09-2017
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een ligboxenstal met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3, van de Wabo. Verweerder heeft in de ruimtelijke onderbouwing geconcludeerd dat na het realiseren van de ligboxenstal nog sprake is van een grondgebonden bedrijf in de zin van de beheersverordening en dat er geen strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening Utrecht 2013 (PRV). Verweerder stelt dat de PRV geen regels bevat over het maximaal aantal stuks vee voor grondgebonden veehouderijen. De rechtbank volgt verweerder niet in zijn uitleg van de bepalingen van de PRV. De rechtbank volgt verweerder ook niet in zijn standpunt dat grondgebondenheid geen onderscheidend toelatingscriterium is, in het geval van uitbreiding van een bestaand agrarisch bouwperceel tot 1,5 hectare. Verweerder heeft ten onrechte niet onderzocht of het ruwvoer na uitbreiding geheel of vrijwel geheel afkomstig is van structureel bij het bedrijf behorende landbouwgrond. De rechtbank stelt verweerder in de gelegenheid het geconstateerde zorgvuldigheidsgebrek te herstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:4441