Rechtbank Midden-Nederland, 09-05-2018 / C/16/441202 / HA ZA 17-517


ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:1889
Datum09-05-2018
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld voor aannemen ernstig verwijt.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 09-05-2018 (met noot)
F. van der Voort
INS 2018/137
De bestuurders van de bv treft geen persoonlijk ernstig verwijt, nadat het te veel betaalde bedrag van € 127.000 door de gemeente Venray niet is teruggestort door de inmiddels gefailleerde bv.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 09-05-2018
OR 2018/90
Bestuurders van een vennootschap worden aangesproken tot terugbetaling van een teveel ontvangen bedrag vanuit de combinatierekening. Niet is gebleken dat de bestuurders moedwillig de betaling onder zich hebben gehouden en wisten of behoorden te weten dat teveel betaald zou worden en dat de vennootschap niet zou kunnen overgaan tot terugbetaling.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 09-05-2018
ORP 2018, sign. 199
Geen feiten gesteld waaruit ernstig verwijt bestuurders blijkt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:262 ★★★★