Rechtbank Midden-Nederland, 27-02-2019 / C/16/428454 / HA ZA 16-912


ECLIECLI:NL:RBMNE:2019:1254
Datum27-02-2019
InhoudsindicatieIn 2015 is een koopovereenkomst gesloten voor de overdracht van de activa en het personeel van [bedrijfsnaam 2] B.V. ([bedrijfsnaam 2]). [bedrijfsnaam 2] dreef een onderneming op het gebied van bergingswerkzaamheden en werkte onder meer aan de wrakopruiming van een gezonken olietanker in Irak. [bedrijfsnaam 2] had twee aandeelhouders: een minderheidsaandeelhouder en een meerderheidsaandeelhouder. Het bestuur van [bedrijfsnaam 2] was afkomstig van de minderheidsaandeelhouder. De in 2015 gesloten verkoopovereenkomst is in gang gezet door twee personen, die afkomstig waren van de kant van de meerderheidsaandeelhouder. Na de verkoop van de activa en passiva van [bedrijfsnaam 2], heeft de minderheidsaandeelhouder op grond van een beding in de aandeelhoudersovereenkomst haar aandelen aangeboden en verkocht aan de meerderheidsaandeelhouder. De (voormalig) minderheidsaandeelhouder is eiser. Zij stelt dat het bewerkstelligen van de verkooptransactie onrechtmatig is en zij hierdoor schade heeft geleden. Eiser vordert vergoeding van die schade. Een deel van de schade waarvan eiser betaling vordert betreft afgeleide schade, een ander deel rechtstreekse schade. Daarvoor gelden verschillende toetsingskaders. De vordering wordt op beide punten afgewezen, onder verwijzing naar verschillende omstandigheden.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 27-02-2019
JONDR 2019/615
Koopovereenkomst overdracht activa en personeel
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ0419 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0976 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ9145 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA4117 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:799 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1899