Rechtbank Midden-Nederland 23-03-2022, 9375847 / MC EXPL 21-4974


ECLIECLI:NL:RBMNE:2022:1251
Meer over deze zaak:
CiteertitelRNL2022-634947
Datum23-03-2022
Inhoudsindicatiere-integratie, 7:660a BW, 7:629 lid 3 BW, loonstop niet op goede gronden opgelegd, niet meewerken aan medische expertise is werknemer niet te verwijten, voorschrift niet gepast gelet op stand van zaken re-integratie en aard van de arbeidsongeschiktheid, niet aannemelijk dat het voorschrift de re-integratie in dit stadium nog zal bevorderen.
Recht.nl artikelGeen loonstop wegens weigeren medische expertise (19-04-2022)
Een werkgever die op advies van de bedrijfsarts van een zieke werkneemster had verlangd om mee te werken aan een medisch expertise-onderzoek en die geweigerd had om het loon tijdens ziekte te betalen toen de werkneemster dat niet deed, moest van de kantonrechter toch doorbetalen. De weigering kon werkneemster niet worden verweten, omdat die een gevolg was van haar ziekte.
> Loonstop wegens weigeren medische expertise ten onrechte opgelegd (Vanzijl-advocaten.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 23-03-2022
AR 2022/405
Werkgever heeft onterecht een loonstop opgelegd nadat werkneemster niet wilde meewerken aan een medische expertise in het kader van haar re-integratie. Inwinnen van een medische expertise zal in dit stadium de re-integratie niet bevorderen en een medische expertise kan bovendien niet als een redelijk voorschrift worden gezien.