Rechtbank Noord-Holland, 20-03-2013 / 11/6458, 11/6459, 12/1361, 12/1362


ECLIECLI:NL:RBNHO:2013:BZ5480
Datum20-03-2013
InhoudsindicatieBeide partijen hebben niet aannemelijk gemaakt wat het loon is dat werknemers met een soortgelijke dienstbetrekking genieten en, in samenhang daarmee, in de hoogte van de inleg die dergelijke werknemers in de levensloopregeling plegen te storten. De rechtbank stelt op grond van artikel 12a van de Wet LB het gebruikelijk loon vast op 39.000.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 20-03-2013 (met noot)
F.M. Werger
NTFR 2013/987
Gebruikelijk loon en storting in de levensloopregeling.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW4167 ★★★★