Rechtbank Noord-Holland, 26-11-2018 / AWB - 16 _ 2261


ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:10152
Datum26-11-2018
InhoudsindicatieUit de bewoordingen van de gelijktijdig gesloten koopovereenkomst en overeenkomst van achtergestelde geldlening, volgt dat de onderhavige vordering voortvloeit uit de koopovereenkomst en daarom gezien moet worden als tegenprestatie bij de vervreemding van de deelneming. Gelet hierop en met in achtneming van rechtsoverweging 2.4.2 van het arrest van 29 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1019) dient de vordering te worden aangemerkt als onderdeel van de prijs in de zin van artikel 13, zesde lid, van de Wet. De kwijtschelding van (een deel van) de vordering moet dan worden aangemerkt als aanpassing van de prijs in de zin van artikel 13, zesde lid, tweede volzin, van de Wet.
Recht.nl artikelGeen aftrek voor kwijtscheldingsverlies op koper deelneming (12-12-2018)
Als een holding een deelneming verkoopt en de koper in verband daarmee een lening verstrekt, is een verlies uit een eventuele latere kwijtschelding niet aftrekbaar. Op zo'n verlies is namelijk de deelnemingsvrijstelling van toepassing.
> Geen aftrek voor kwijtscheldingsverlies op koper deelneming (Taxence.nl)
> Kwijtscheldingsverlies is prijsaanpassing en valt onder de deelnemingsvrijstelling (NDFR.nl)
> Kwijtschelding deel verkoopprijs deelneming na inroepen garanties valt onder deelnemingsvrijstelling (Taxlive.nl)
> Kwijtschelding deel vordering aangemerkt als aanpassing prijs verkochte deelneming (NLfiscaal.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 26-11-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2019/20.11
Vordering vloeit voort uit koopovereenkomst en moet daarom gezien worden als tegenprestatie bij de vervreemding van de deelneming
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:660 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4029 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1019