Rechtbank Noord-Holland, 21-08-2018 / HAA 16/5744


ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:7326
Datum21-08-2018
InhoudsindicatieAansprakelijkstelling wegens onbetaald gelaten omzetbelasting alsmede de daarmee samenhangende invorderingsrente, kosten en boeten. Op verschillende punten, onder meer de vraag of eiser als bestuurder moet worden aangemerkt, sluit de rechtbank aan bij de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 7 maart 2017, ECLI:NLGHAMS:2017:768, en heeft zij de daarin opgenomen rechtsoverwegingen aangevuld. Voorts heeft de rechtbank geoordeeld dat verweerder een nieuwe beschikking kon nemen, dat geen sprake is van schending van het verdedigingsbeginsel en dat eiser geen recht heeft op een immateriële schadevergoeding.
Recht.nl artikelFiscus mag soms twee keer aansprakelijk stellen (30-08-2018)
Als de belastingrechter een aansprakelijkstelling vermindert omdat ten aanzien van een belasting het verdedigingsbeginsel is geschonden, mag de fiscus het van de Rechtbank Noord-Holland nog eens proberen.
> Fiscus mag soms twee keer aansprakelijk stellen (Taxence.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 21-08-2018 (met noot)
M. Verdonk
INS 2019/273
Ten aanzien van het verwijt dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is wegens het niet melden van betalingsonmacht van de belastingplichtige, heeft te gelden dat de de Ontvanger, op wie ingevolge artikel 36 Iw 1990 stelplicht en bewijslast rust, in beginsel mag uitgaan van de gegevens die in het Handelsregister zijn opgenomen, met dien verstande dat het enkele feit dat een persoon in het Handelsregister staat ingeschreven als bestuurder van de desbetreffende vennootschap niet beslissend is voor dat bewijs (vgl. HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:248).
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 21-08-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2019/4.25
Aansprakelijkstelling wegens onbetaald gelaten omzetbelasting
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2998 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:248 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3584
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:768