Rechtbank Noord-Holland, 15-02-2019 / AWB - 16 _ 5473


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1054
Datum15-02-2019
InhoudsindicatieAannemelijk is geworden dat geen rente kan worden bepaald waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest eenzelfde lening te verstrekken, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden. Daarom moet worden verondersteld dat bij die verstrekking een debiteurenrisico wordt gelopen dat deze derde niet zou hebben genomen. Eiser heeft dit risico aanvaard met de bedoeling zijn aandeelhoudersbelang te dienen. Aangezien de lening als onzakelijk moet worden gekwalificeerd, kan deze niet ten laste van het resultaat uit TBS worden afgewaardeerd tot nihil.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN3442 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:660 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD1108 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8952 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3171 ★★★★