Rechtbank Noord-Holland, 12-02-2019 / 15/860114-15 (P)


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1107
Datum12-02-2019
InhoudsindicatieVerdachte heeft op de luchthaven Schiphol opzettelijk geen aangifte gedaan van een groot geldbedrag, te weten 40.735,- waarmee zij naar Kiev wilde reizen. Van voornoemd geldbedrag, waarvan een deel zat verstopt in haar bh, heeft zij geen melding gemaakt bij de Douane toen zij het land probeerde te verlaten. Vrijspraak van witwassen. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte een geldboete van 2.500,-moet worden opgelegd. Bij de bepaling daarvan heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van verdachte en met de overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van deze zaak. De rechtbank is van oordeel dat het onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerp, te weten een geldbedrag van 40.735,- dient te worden teruggegeven aan verdachte, aangezien zij redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.