Rechtbank Noord-Holland, 28-02-2019 / 15/800438-15


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1600
Meer over deze zaak:
Datum28-02-2019
InhoudsindicatieOnderzoek Cyber007. In september 2015 is onderzoek Cyber007 gestart. Dit onderzoek draait om een vorm van fraude die bekend staat als phishing. Verdachte wordt verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met phishing fraude verband houdende misdrijven (feit 2) en dat hij zich samen met andere deelnemers van deze organisatie heeft schuldig gemaakt aan diefstallen door middel van valse sleutels (feit 1).
Recht.nl artikelGedwongen ontgrendeling telefoon met vingersensor (28-02-2019)
Tijdens een opsporingsonderzoek heeft de politie informatie verkregen die afkomstig was van de smartphone van verdachte. Omdat hij niet bereid was vrijwillig zijn telefoon te ontgrendelen, heeft de politie hem geboeid en vervolgens zijn duim tegen de sensor van het toestel gehouden. Daarna kon de daarin opgeslagen informatie worden onderzocht. De rechtbank is van oordeel dat deze handelwijze niet in strijd is met het beginsel dat de verdachte het recht heeft niet te worden gedwongen (actief) aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Bovendien is slechts een beperkte inbreuk op zijn lichamelijke integriteit gemaakt.
> Politie mocht iPhone verdachte onder dwang via duim ontgrendelen (Arnoud Engelfriet, Iusmentis.com)
> Politie mag duim verdachte op smartphone plaatsen om deze te ontgrendelen (Tara Veenendaal, Marleen Velthuis, NautaDutilh.com)
> Recht op persoonlijke levenssfeer verdachte en ontgrendelen en uitlezen smartphone (Monique Hennekens, Hekkelman.nl)
> Annotatie bij Rechtbank Noord-Holland 28 februari 2019 (Joost Nan, SR-updates.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB7134 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1074 ★★★