Rechtbank Noord-Holland, 26-02-2019 / C/15/285432 / HA RK 19/42


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1980
Datum26-02-2019
InhoudsindicatieWraking ter terechtzitting van meervoudige strafkamer afgewezen. Motivering van twee tussenbeslissingen beoordeeld in het licht van de maatstaf van de Hoge Raad van 25 september 2018. Beide motiveringen bevatten geen elementen waaruit naar objectieve maatstaven vooringenomenheid of partijdigheid kan worden afgeleid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1413 ★★★★★