Rechtbank Noord-Holland, 21-03-2019 / 15/860235-18


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:2706
Datum21-03-2019
InhoudsindicatieUitlevering van opgeŽiste persoon aan Montenegro ontoelaatbaar wegens voltooide inbreuk op het in artikel 3 EVRM neergelegde recht dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:463 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AE5288 ★★★★★