Rechtbank Noord-Holland, 29-03-2019 / 18/3371 en 18/3392


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3015
Datum29-03-2019
InhoudsindicatieIntrekking vergunning voor het vissen met staande netten type wegens uitzetten illegale staande netten. Toepassing van factor c van de Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer (Beleidsregel). De rechtbank is van oordeel dat verweerder op grond van de rapportages van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft mogen aannemen dat eisers met staande netten hebben gevist waarvoor zij geen vergunning hadden. De rechtbank stelt voorop dat de in de Beleidsregel neergelegde doelstelling van verweerder om met de periode van intrekking van de vergunning de door de illegale bevissing tijdelijk verhoogde visserijdruk te compenseren niet onredelijk is. Verweerder heeft deze doelstelling uitgewerkt in een formule voor de berekening van de intrekkingsperiode. De toepassing van factor c van die formule leidt in dit geval echter tot een onredelijk resultaat. Dat de berekeningswijze transparant en generiek toepasbaar is, maakt dit niet anders. Uit de toelichting op deze factor c blijkt dat er telkens van wordt uitgegaan dat de overtreding is begonnen aan het begin van de periode waarin op grond van de vergunning mag worden gevist. In dit geval biedt de enkele vaststelling door verweerder zelf dat eisers op 30 november 2017 de illegale netten hebben laten vieren daarvoor onvoldoende grondslag. Voor het uitgangspunt dat eisers in de periode van 1 september 2017 tot 30 november 2017 met 25 illegale staande netten hebben gevist, ontbreekt elk bewijs. Daarmee ontbreekt ook iedere onderbouwing dat met de bestreden besluiten de tijdelijk verhoogde visserijdruk wordt gecompenseerd. Dat betekent dat de c-factor hier buiten toepassing moet blijven.