Rechtbank Noord-Holland, 12-04-2019 / AWB - 17 _ 5035


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3133
Datum12-04-2019
InhoudsindicatieAanslag vennootschapsbelasting. Artikel 13d van de Wet Vpb. In geschil is de vraag of een liquidatieverlies in aanmerking kan worden genomen. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. De hoogte van het liquidatieverlies is tussen partijen niet in geschil. Het vierde lid van artikel 13d van de Wet Vpb bepaalt in hoeverre dat liquidatieverlies in aanmerking kan worden genomen. De rechtbank oordeelt dat onder waarde (zoals vermeld in artikel 13d, vierde lid, van de Wet Vpb) de waarde in het economische verkeer moet worden verstaan. De rechtbank stelt de waarde in het economisch verkeer van de aandelen in de deelneming vast. Aan de hand daarvan stelt de rechtbank de waardedaling van de deelneming vast. Het liquidatieverlies moet met dit bedrag worden verminderd. In de onderhavige zaak resteert dan een liquidatieverlies van nihil.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1791