Rechtbank Noord-Holland, 18-04-2019 / C/15/285852 KG ZA 19-152


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3367
Datum18-04-2019
InhoudsindicatieKort geding. Executiegeschil over de wijze van berekening van de wettelijke handelsrente. De voorzieningenrechter oordeelt dat de veroordeling van het hof tot betaling van een bedrag exclusief BTW moet worden uitgelegd als een titel tot inning van deze hoofdsom te vermeerderen met BTW, zodat gedaagde bevoegd is rente te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met BTW vanaf het moment van verschuldigdheid daarvan, welke datum de rechtbank en het hof hebben bepaald op 7 februari 2011. Het verbod op het treffen van executiemaatregelen wordt afgewezen nu gedaagde daadwerkelijk nog een bedrag van eisers te vorderen heeft.