Rechtbank Noord-Holland, 03-04-2019 / 6987901 \ CV EXPL 18-3956


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3503
Datum03-04-2019
InhoudsindicatieToepassing artikel 22b Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Stukken buiten beschouwing gelaten omdat niet is aangegeven ter toelichting of staving van welke stelling deze zijn overgelegd.
Recht.nl artikelAdvocatenkantoor moet betalen voor deskundigenrapport (06-05-2019)
Een advocatenkantoor liet een (economisch) rapport opstellen over een geschil tussen touroperators. Het concept-rapport wordt van verschillende kanten bekritiseerd, maar uiteindelijk geaccepteerd met de woorden: 'Lijkt me goed zo. Wil jij tekenen en digitaal toesturen?' Die woorden zijn geen vrijblijvende mededeling, aldus de Rechtbank Noord-Holland. En dus moet het kantoor de factuur 23.000 euro voldoen.
> Advocatenkantoor moet betalen voor deskundigenrapport (Advocatie.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 03-04-2019
NJF 2019/312
Stukken buiten beschouwing gelaten