Rechtbank Noord-Holland, 22-03-2019 / 7439448 \ AO VERZ 19-2


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3773
Datum22-03-2019
InhoudsindicatieHandelingen van werkgever afzonderlijk en in samenhang bezien kunnen niet leiden tot de conclusie dat de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 22-03-2019
AR 2019/780
Werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op van een arbeidsongeschikte werknemer na toestemming van het UWV. Werkneemster verzoekt toekenning van een billijke vergoeding. De handelingen van werkgever kunnen niet leiden tot de conclusie dat de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen.