Rechtbank Noord-Holland, 08-05-2019 / C/15/282320 / FA RK 18-6792


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3856
Datum08-05-2019
InhoudsindicatieOnduidelijk is gebleven of al dan niet sprake is van een officieel - in Koeweit voltrokken - huwelijk dat voor erkenning in aanmerking komt. Het feit dat het kind enkele maanden na zijn geboorte door de vader in Nederland is erkend, vormt een belangrijke indicatie dat geen sprake is van een huwelijk dat in Nederland voor erkenning in aanmerking komt. De rechtbank houdt het er daarom voor dat het kind is geboren uit een niet huwelijkse affectieve relatie en dat de moeder van rechtswege het eenhoofdig gezag heeft. De rechtbank wijst het verzoek van de moeder om met het eenhoofdig gezag te worden belast af, maar geeft wel een verklaring voor recht, omdat de moeder zegt problemen te ervaren als zij met het kind naar het buitenland wil reizen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 08-05-2019
PFR 2019/138
Verzoek van de moeder om beŽindiging gezamenlijk gezag en toewijzing eenhoofdig gezag afgewezen, nu niet vaststaat dat in Koeweit een huwelijk tussen de moeder en de vader is gesloten op grond waarvan er gezamenlijk gezag zou zijn. De rechtbank geeft wel een verklaring voor recht, omdat de moeder zegt problemen te ervaren als zij met haar kind naar het buitenland wil reizen.