Rechtbank Noord-Holland, 16-04-2019 / 7555387 AO VERZ 19-20


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3965
Datum16-04-2019
InhoudsindicatieArbeidszaak. Werknemer komt niet de bescherming toe van de klokkenluidersregeling van artikel 7:653c BW, omdat de gestelde misstand niet naar behoren is gemeld. Het verwijtbare gedrag van de werknemer rechtvaardigt geen ontslag op staande voet, maar wel ontbinding. Geen ernstige verwijtbaarheid aangenomen.
Recht.nl artikelWerknemer gaat over de schreef bij melding misstand en wordt ontslagen (24-05-2019)
Uit deze uitspraak volgen wijze lessen voor wie een interne misstand wil melden. De klokkenluider in kwestie stuurde na melding van de misstand een dreigende mail naar het bestuur en deelde later ook nog eens vertrouwelijke informatie over de misstand. De kantonrechter ging in deze zaak, mede op grond van enkele specifieke omstandigheden, over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen.
> Werknemer gaat over de schreef bij melding misstand en wordt ontslagen (Hermine Voute, Loyensloeff.com)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 16-04-2019
JAR 2019/158
Misstand niet naar behoren gemeld, daarom geen bescherming op grond van klokkenluidersregeling, Ontslag op staande voet vernietigd, wel ontbinding.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 16-04-2019
AR 2019/532
Werknemer komt niet de bescherming toe van de klokkenluidersregeling, omdat de gestelde misstand niet naar behoren is gemeld. Het verwijtbare gedrag van de werknemer rechtvaardigt geen ontslag op staande voet, maar wel ontbinding wegens verwijtbaar handelen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9244 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:203 ★★★★