Rechtbank Noord-Holland, 30-04-2019 / 7511004 \ AO VERZ 19-15


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3974
Datum30-04-2019
InhoudsindicatieVerzoek betalen restantbedrag transitievergoeding op grond van art 7:673a lid 2 BW. Voldoende aannemelijk dat werkgever tot groep behoort ex art 24 lid 1 Ontslagregeling. Geen sprake van kleine werkgever. Op werkneemster is overbruggingsregeling ex artikel 7:673a lid 2 van toepassing.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 30-04-2019
AR 2019/691
Verzoek tot betaling restantbedrag transitievergoeding, berekend aan hand van Overgangsregeling 50+, toegewezen. Voormalig werkgever is geen kleine werkgever in de zin van artikel 7:673a lid 2 BW, aangezien hij deel uitmaakt van een groep van meer dan 900 werknemers.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2860 ★★★